Algemene Voorwaarden 

opgemaakt augustus 2016

Deze algemene voorwaarden betreft alle accommodaties inclusief kampeerplaatsen, arrangementen en hutten (mits van toepassing):

Puszta Eldorado /Puszta Wildlife zijn de handelsnamen van Halpalota KFT. Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Puszta Eldorado als voor degene die een huurovereenkomst bij Puszta Eldorado afsluit.

Prijzen
Nadat u het reserveringsformulier via de site www.pusztaeldorado.com hebt ingevuld ontvangt u binnen 3 werkdagen een boekingsbevestiging en onze algemene voorwaarden. Prijzen zoals vastgelegd op de boekingsbevestiging zijn bindend. Op de boekingsbevestiging is een betalingsoverzicht opgenomen. Indien de betaling(en) niet binnen de gestelde termijn is voldaan vervalt uw reservering.
Bij aankomst, overhandiging van de sleutel, dient het volledige bedrag, inclusief eventuele borg, te zijn voldaan.
Indien u een reservering maakt binnen 6 weken voor aankomst dient u binnen 1 week het gehele bedrag + eventuele borg te hebben voldaan.

Definitieve reservering
Na het betalen van de aanbetaling is de reservering definitief en bindend. Bij het aangaan van een definitieve reservering, bent u akkoord met onze algemene voorwaarden. Er vindt geen restitutie plaats van het gereserveerde als u eerder vertrek dan afgesproken in de boekingsbevestiging.

Annulering
* Bij annulering langer dan zes weken vóór de verhuurdatum wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
* Bij annulering korter dan zes weken vóór de verhuurdatum wordt 70% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
* Bij annulering binnen drie weken voor de verhuurdatum is het volledige totaal bedrag verschuldigd.

Verblijf
Wij hebben geen vaste wisseldag. U kunt de woning op de aankomstdatum na 14.00 uur betrekken. Op de vertrekdatum dient u de woning voor 10.00 uur te verlaten.

Wijziging huurperiode
Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Bewoning en bezoek
Het is niet toegestaan meer personen in de accommodatie te laten overnachten dan waarvoor de accommodatie is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als volpersoon. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een twee dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden en andere gasten. Een tent bij de accommodatie plaatsen is toegestaan mits van te voren overlegd.

Roken
De accommodaties zijn rookvrij. Het is verboden om binnen in de accommodaties te roken.
Indien u toch rookt wordt er extra eindschoonmaakkosten van €50,- in rekening gebracht.

Eindschoonmaak
De eindschoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd. U dient de accommodatie opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon en opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven zullen de extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Borg
U wordt verzocht om een borg van €100,- te voldoen. In de accommodaties vindt u een inventarisatielijst. Loop deze in de eerste uren van uw verblijf goed door. Eventuele defecten/vermissingen kunt u op de dag van aankomst doorgeven. Overige defecten/ vermissingen zullen u in rekening gebracht worden, eveneens als er extra schoonmaakkosten nodig zijn. Mocht alles goed verlopen dan wordt de borg van €100,- binnen 3 weken na vertrek aan u terug gestort of bij vertrek cash terug betaald.

Beddengoed en Handdoeken
Wanneer u langer dan een week een accommodatie huurt, vindt op u verzoek, wissel van beddengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.

Openstellingsregeling erf
Het is de huurder toegestaan tijdens de huurperiode met een gemotoriseerd voertuig over het erf, via aangegeven route, van en naar de accommodatie te rijden. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden. Wanneer er meer dan het toegestane aantal auto’s (2 per accommodatie) over het erf willen rijden en of parkeren, dienen er vooraf met de beheerder afspraken gemaakt te worden. Trailers kunnen op aanwijzingen van de beheerder worden geparkeerd.

Huisdieren
Het is toegestaan om hond en/of andere huisdier(en) mee te brengen. Dit kan alleen wanneer dit bij boeking is aangegeven. Alle meegebrachte dieren dienen onder appél te staan, aangelijnd te zijn en jaarlijks te zijn ingeënt, regelmatig ontwormd en vrij te zijn van besmettelijke ziekten en parasieten.

Huisvuil
Het huisvuil moet gedeponeerd worden op de aangegeven plekken. Plastic flessen, glas, papier en blik wordt gescheiden ingezameld.

Aansprakelijkheid
Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reserveringen het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van medereizigers, als van zijn gasten. U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.

Puszta Eldorado is niet aansprakelijk voor:
•      schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten;
•      schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
•      mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
•      onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

Annulering- en reisverzekering
Om risico’s te vermijden, adviseren wij u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.

Achtergebleven voorwerpen
Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met Puszta Eldorado afhalen of tegen kosten laten opsturen. De voorwerpen worden maximaal zes weken bewaard.

Vragen, opmerkingen en klachten
Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de (Nederlands sprekende) beheerder. Deze zal dan voor een passende oplossing zorgen.

Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan horen wij dat graag via email info@pusztaeldorado.com

Bent u niet tevreden over de door Puszta Eldorado geleverde prestatie dan kunt u uw klacht en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek indienen via het contactformulier op de website of email info@pusztaeldorado.com